Zijtuin
Een van onze projecten voor 2012 is het veroveren van onze zijtuin, die al jaren meer weg heeft van een oerwoud dan een tuin. Het grootste obstakel daarbij was de letterlijk huishoge boom, een esdoorn, waarvan we de boomwortels op allerlei ongewenste plaatsen tegenkwamen, zoals onze achtertuin, bij de voordeur van de buren 2 huizen verderop, en in onze kruipruimte. Eerdere pogingen om iets van onze zijtuin te maken strandden dan ook op de enorme kluwen aan boom- en plantwortels.

April 2012
En dus hadden we een afspraak gemaakt met het bomenteam. Op 5 april was het zover, en in een uur of 6 hebben zij de gehele boom gekapt en daarbij de stronk weggefreesd. Het vergde de nodige acrobatische toeren en beheersing van de kettingzaag om deze klus tot een goed einde te brengen.

En na een aantal uren strijd was het tijd om de overgebleven stam te lijf te gaan met kettingzaag en frees...

... en was er niets meer over dan een hele grote stapel hout.

Mei 2012
Eind april, begin mei zijn we begonnen met het uitgraven van alle struiken en boomwortels. De tuin bood behoorlijk weerstand. De eerste verdedigingslaag bestond uit een dicht web van plantenwortels, direct onder de oppervlakte. Daaronder lagen de boomwortels als dikke kabels.

Al gauw bleek dat, niet geheel onverwacht, alle wortels naar de stronk van de boom leidden.

En dus besloten we om allereerst de boomstronk uit te graven. En dat was makkelijker gezegd dan gedaan. We begonnen met het graven van twee 'loopgraven' langs de stronk, om zo alle boomwortels los te maken.

Juni 2012
Hoe dichter we de boomstronk naderden, des te meer duidelijk werd wat er zich allemaal onder de grond had afgespeeld. Onze tuinmuurtje, van vier bakstenen hoog, bleek ondergronds nog meer dan een meter diep te gaan. De wortels van de boom waren bij het groeien van de boom dit muurtje tegengekomen, en hebben zich toen hiertegenaan genesteld, waardoor een bijna ondoordringbare massa hout was ontstaan. Ook waren sommige boomwortels door de voegen van het muurtje gegroeid, waardoor deze ondoordringbare massa hout ook nog eens (muur)vast zat aan de muur. En dus stuitten we bij onze opgraving op een boomstronk die als een elvenbankje aan de tuinmuur hing.

Augustus 2012
Na een welverdiende vakantie, en met hernieuwde moed, was eind augustus de boomstronk dan toch eindelijk los van de muur! En dus ontstond de volgende vraag: hoe krijgen we dat ding uit de tuin?

September 2012
Optillen bleek geen optie, en de kettingzaag had zijn tanden al eerder stukgebeten. Dus was het tijd voor professionele hulp. En zo heeft vandaag, 12 september, de boomstronk dan eindelijk onze tuin verlaten.

Oktober 2012
En dus konden we ons nu eindelijk gaan storten op de rest van de tuin. Met de winter in aantocht, hebben wij in oktober de noordelijke helft van de zijtuin veroverd. Allereerst hebben we alle wildgroei met wortel en tak verwijderd,...

... en vervolgens hebben we het gehele stuk tot een diepte van een centimeter of 50 afgegraven, waarbij we onder andere een rioolbuis voor regenwater blootlegden, een halve stuiver uit 1903 vonden en ruim 70 emmers oud bouwafval hebben afgevoerd.

En zo waren we half oktober klaar voor de naderende winter.

Maart 2013
Maart 2013 kende weinig mooie dagen (boven nul), en deze weinige dagen hebben we allereerst gebruikt om de begroeiing in de zuidelijke helft van onze tuin te decimeren.

April 2013
Nadat koning winter dan toch eindelijk onze tuin had verlaten, hebben we vaart gemaakt met het uitgraven van de zuidelijke helft. We waren een beetje vergeten wat je zoal tegenkomt in onze tuin, maar ook in 2013 was de hoeveelheid boomwortels en puin weer indrukwekkend.

Inmiddels hadden wij ook een ontwerp voor onze tuin, en onderdeel daarvan was het verwijderen van een later aangebouwd stukje tuinmuur. Na een kleine krachtsinspanning viel gaf dit muurtje zich al gewonnen,...

... en niet veel later restte er niets anders dan een hoopje losse stenen.

En vervolgens was het weer graven, graven, graven en nog eens graven.

Mei 2013
Met de restauratie van de tuinmuur voor half mei in de agenda, hebben we eind april en begin mei een reusachtige eindsprint getrokken, en op 6 mei was ook de zuidelijke helft veroverd.

Uiteraard wegen de laatste loodjes het zwaarst: in het laatste hoekje vonden we nog een kuub bouwpuin,...

... waaronder grote brokken beton, tientallen verroeste spijkers, een verroest blad van een spade, en tegeltjes in diverse kleuren.

En zo belandde ons project, meer dan een jaar na het begin, opeens in een nieuwe fase. Allereerst hebben we Ronny's Bouw Service ingeschakeld om onze tuinmuur, die het zwaar te verduren had gehad van boomwortels, een boomfrees en de tand des tijds, nieuw leven in te blazen.

In de tussentijd hebben we ook de boomwortel verwijderd waar deze zich buiten de zijtuin had begeven, zoals hier bij onze voordeur.

Juni 2013
Met de tuinmuur gemetseld waar nodig, gereinigd met een hoge druk reiniger en opnieuw gevoegd, is het tijd voor de volgende stap: het vervangen van de bovenste laag aarde. Hiertoe hebben we de aarde naar het midden van de tuin verplaatst. Let ook op de mooie nieuwe regenpijp!

Aangezien het bij het vervangen van de toplaag aarde gaat om de nodige kuubjes, kwam er een vrachtauto aan te pas om de oude aarde te verwijderen...

... en de nieuwe aarde te storten.

En nu maar wachten tot de nieuwe aarde is ingeklonken...

September 2013
En dan eindelijk kregen we een nieuwe tuin. Waar we anderhalf jaar zijn bezig geweest met het opruimen van de oude tuin, was het aanleggen van de nieuwe tuin in anderhalve dag geklaard. Maar dan hadden we ook hulp van een professional die ons ook al had geholpen bij het verwijderen van de boomstronk. De eerste dag hebben we de stenen randen gelegd, het grindpaadje aangelegd en de planten gepoot.

Op de tweede dag werd het gras gelegd en werden de werkzaamheden afgerond.

En zo zijn wij nu de trotse bezitters van een ECHTE TUIN...

.. en mochten we een week later voor de eerste keer het gras maaien!